Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

110.000(-5.000)

Cá diêu hồng

40.000(-2.000)

Cá biển loại 4

35.000(-2.000)

Cá thu

70.000

Tôm sú loại 20con/kg

250.000(-15.000)

Tôm sú loại 30con/kg

210.000(-10.000)

Tôm sú loại 40con/kg

170.000(-10.000)

Cua gạch son

300.000(+10.000)

Cua thịt Y1

180.000(+10.000)

Cua thịt Y2

120.000(+10.000)

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

110.000

Cá chép

60.000

Cá bạc má

55.000

Cá thu

160.000

Cá diêu hồng

41.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

370.000(-45.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

320.000(-30.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

260.000(-20.000)

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

120.000(+10.000)

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

170.000(+5.000)

Nguồn: Vinanet