Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tiền Giang

 

Cá quả (cá lóc) loại 0,5kg/con

80.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá basa

45.000

Tôm sú loại 40con/kg

120.000

Tôm càng loại 1

200.000

Tôm khô loại 2

450.000

Cá nục

35.000

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

120.000

Cá diêu hồng

45.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá thu

75.000

Tôm sú loại 20con/kg

255.000

Tôm sú loại 30con/kg

190.000

Tôm sú loại 40con/kg

160.000

Cua gạch son

300.000(+20.000)

Cua thịt Y1

160.000

Cua thịt Y2

120.000

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

180.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

85.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

27.500

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

300.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

240.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

195.000(+5.000)

Đồng Nai

 

Cá quả (cá lóc) > 0,5kg/con

70.000

Cá chép > 0,5kg/con

50.000

Cá nục

40.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

120.000

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

55.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

300.000

Thái Nguyên

 

Cá rô phi 0,5 kg/con

35000

Cá Trắm 1kg – 2kg/con

60000

Cá rô phi 1kg/con

45000

An Giang

 

Cá tra

38000

Cá rô phi

30000

Cá điêu hồng

42000

Cá lóc

47000

Cá chim trắng

28000

Tôm càng xanh

260000

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

110.000

Cá chép

55.000

Cá bạc má

55.000

Cá thu

180.000

Cá diêu hồng

41.000

Đồng Tháp

 

Cá lóc

130.000

Cá chép

40.000

Cá biển L4

35.000

Cá thu

130.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

165.000

Nguồn: Vinanet