Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

100.000

Cá diêu hồng

42.000(+2.000)

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

24.000(-500)

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

23.500(-500)

Tôm càng xanh (30 con/kg)

210.000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

52.000

Cá thu loại 1 nguyên con

156.900(+3.900)

Cần Thơ

 

Cá lóc

58.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

23.800

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

120.000

Cá diêu hồng

45.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá thu

75.000

Tôm sú loại 20con/kg

290.000(+35.000)

Tôm sú loại 30con/kg

225.000(+35.000)

Tôm sú loại 40con/kg

185.000(+25.000)

Cua gạch son

360.000(+10.000)

Cua thịt Y1

250.000(+20.000)

Cua thịt Y2

180.000(+20.000)

Bình Dương

 

Cá quả (cá lóc)

135.000(-5.000)

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

180.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

85.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

27.500

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

300.000

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

240.000

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

185.000

Đồng Nai

 

Cá quả (cá lóc) > 0,5kg/con

60.000(-10.000)

Cá chép > 0,5kg/con

60.000(+10.000)

Cá nục

40.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

160.000(+40.000)

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

55.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

300.000

Nguồn: vinanet/TTGC