Mặt hàng

 Giá (đ/kg)

Đồng Nai

 

Cá quả (cá lóc) > 0,5kg/con

60.000

Cá chép > 0,5kg/con

55.000

Cá nục

40.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

120.000

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

130.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.200.000

Tôm sú loại 1

350.000

Hà Nội

 

Cá chép (từ 1kg trở lên)

80.000

Cá rô phi(từ 1kg trở lên)

65.000

Cá trắm trắng(từ 1,5kg trở lên)

65.000

Cá trôi

52.000

Cá chim (từ 1kg trở lên)

50.000

Cá trắm đen (từ 2kg trở lên)

150.000

Cá quả (1,5kg/con)

150.000

Cua đồng

120.000

Lươn

160.000

Tôm đồng loại to

220.000

Tôm đồng loại nhỏ

150.000

Cá nục (12con/kg)

45.000

Cá diêu hồng

115.000

Ngao trắng

35.000

Cá thu

142.000

Ghẹ

180.000

Mực ống

180.000

Tôm sú

170.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc

75.000

Cá chép

57.500

Cá biển L4

23.500

Cá thu

85.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

415.000(-20.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

350.000(-20.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

280.000(-30.000)

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

105.000(-5.000)

Cá diêu hồng

40.000(-2.000)

Cá biển loại 4

35.000(+5.000)

Cá thu

65.000

Tôm sú loại 20con/kg

280.000(-15.000)

Tôm sú loại 30con/kg

235.000(-15.000)

Tôm sú loại 40con/kg

195.000(-15.000)

Cua gạch son

295.000(-5.000)

Cua thịt Y1

175.000(-5.000)

Cua thịt Y2

115.000(-5.000)

Long An

 

Cá lóc đồng

90.000(+5.000)

Cá rô phi

35.000

Tiền Giang

 

Cá quả (cá lóc) loại 0,5kg/con

65.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá basa

45.000

Tôm sú loại 40con/kg

120.000

Tôm càng loại 1

200.000

Tôm khô loại 2

450.000

Cá nục

30.000

Nguồn : Vinanet/TTGC