Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá tra phi lê đông lạnh 170-220G

kg

3,70

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Cá Sardines sốt cà (155grx100 lon/thùng), nắp khóa, hiệu 'KIFOCAN'

thùng

24,60

Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)     

DAF

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh, xuất xứ Việt Nam: 1.00Kg/Box x 09/Carton, (940g NW, 60g Glazing) '' BUYDING'' BRAND. Size 13/15

kg

11,60

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh

DAF

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh, xuất xứ Việt Nam: 1.00Kg/Box x 09/Carton, (940g NW, 60g Glazing) '' BUYDING'' BRAND. Size 21/25

kg

9,50

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh

DAF

Tôm thẻ tươi lột vỏ bỏ đầu đông lạnh (10kg/ túi/ carton) : size 91/120

kg

7,25

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh

DAF

Cá ngừ phi lê cắt miếng đông lạnh (400gr/túi, 10kg/ctn, sl: 199ctns)

kg

5,00

Cảng VICT                         

FOB

Cá ngừ vây vàng cắt hạt lựu đông lạnh (400gr/túi, 10kg/ctn, sl: 58ctns)

kg

4,10

Cảng VICT                         

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh; đóng gói: 250g/hộp; size: 17-21pcs/box

kg

12,65

Cảng VICT                         

FOB

Cá ngừ đóng hộp (HDTSO 501070B); 195G/hộp; 24hộp/thùng

thùng

27,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Cá Sác-đin đóng hộp (HDSSO); 125G/hộp; 24hộp/thùng

thùng

11,70

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Tôm sú bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi tẩm bột chưa chiên đông lạnh; Size: 26/30

kg

11,29

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Cá ngừ vằn hấp dạng loin đông lạnh

kg

3,52

Cảng VICT                         

FOB

Cá ngừ vây vàng saku đông lạnh

kg

15,55

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

CHả Cá ĐổNG ĐÔNG LạNH SSS

kg

2,70

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

CHả Cá MốI ĐÔNG LạNH A

kg

1,72

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Cá RÔ PHI FILLET ĐÔNG LạNH - SIZE: 80-160

kg

5,39

Cảng VICT                         

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh - SIZE: 120-170

kg

3,46

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Cá nục sốt cà đóng hộp, nhãn hiệu "LILLY", 50 lon/ thùng, 155 g/ lon

thùng

15,30

Cảng Cát Lái (HCM)                

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (1,1kg/túi, 5 túi/thùng ) size 5/7 fillet

kg

3,00

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Khô cá chỉ vàng

kg

8,35

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Khô cá cơm

kg

4,85

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Tôm sú PD tươi đông lạnh; Cỡ: 16/20             

kg

16,65

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Tôm sú PD tươi đông lạnh; Cỡ: 21/25           

kg

14,20

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Tôm thẻ PD tươi đông lạnh; Cỡ: 31/40                

kg

8,10

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Tôm thẻ PD tươi đông lạnh; Cỡ: 41/50           

kg

7,65

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

CHả Cá ĐổNG ĐÔNG LạNH

kg

2,90

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Cá cơm khô(Size:A 2)

kg

2,50

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

NGHÊU NÂU NGUYÊN CON LUộC ĐÔNG LạNH, SIZE: 40/60

kg

1,60

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Mực nang nguyên con làm sạch đông lạnh, size 200-300

kg

6,60

Cảng VICT                         

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (SIZE : 250-350)

kg

3,12

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Thịt tôm đóng hộp, nhãn hiệu "NIXE", 24 lon/ thùng, 200 g/ lon

thùng

37,50

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 1705 gr (06 lon/ thùng)

thùng

28,50

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Thịt ghẹ đóng hộp, nhãn hiệu "SEA CROWN", 12 lon/ thùng, 170 g/ lon

thùng

17,05

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Cá trích ngâm dầu đóng hộp, nhãn hiệu "SEA CROWN ", 25 lon/ thùng, 125 g/ lon

thùng

11,35

Cảng ICD Phước Long 3              

FOB

Cá ngừ đại dương đông lạnh , size: SAKU (10lbs/thùng)

pound

5,60

Cảng VICT                         

FOB

Cá ngừ đại dương đông lạnh , size: STEAK 10-12oz (10lbs/thùng)

pound

4,20

Cảng VICT                         

FOB

Cá điêu hồng CO 10 UP đông lạnh, mới 100%

kg

2,94

Cảng Cát Lái (HCM)               

FOB

Nguồn: Vinanet