Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Cá trích ngâm dầu đóng hộp, nhãn hiệu "HOMEBRAND ", 48 lon/ thùng, 125 g/ lon

thùng

22,05

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Ghẹ mảnh đông lạnh

kg

7,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh , Hàng đóng gói 10 kg/thùng, Size : 220/Up

kg

2,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá hộp ba cô gái - cá nục sốt cà (155gr/lon - 100lon/thùng - khui muỗng)

thùng

39,45

Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh)

DAF

Cá ngừ filê ướp đá (Thunnus albacares)

kg

13,29

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 1880gr/lon (06lon/thùng)

thùng

35,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh:1Kg/Block x 09/Carton, (950g NW, 50g Glazing) ''BUYDING'' BRAND. Size 13/15

kg

12,14

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Quảng Ninh

DAF

Tôm thẻ tươi bỏ đầu đông lạnh (1.8kg/block x 6/ carton) : size 26/30

kg

11,73

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Quảng Ninh

DAF

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh (0.67kg/block x 10/ carton) : size 16/20

kg

10,13

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Quảng Ninh

DAF

Tôm thẻ chân trắng PD đông lạnh, tail off (Pin Deveined) slightly treated. Size (pc/Lb): 41/50

kg

11,30

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Chả Cá Đổng Đông Lạnh SSS (Hàng đóng gói đồng nhất; NW: 20kg/ thùng carton)

kg

2,58

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh; đóng gói: Bulk 3kg net/bag/carton; size: 100/200

kg

9,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá cơm khô size: 2-3 cm, loại A

kg

5,00

Cảng Vict

FOB

Chả cá đông lạnh có sử dụng đường tinh luyện (0.12)(TL);

Size: 500-700, (Packing: 10Kg x 2/ctn), BB: CASES.

kg

2,28

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Mực khô Grade A4 (mới 100%)

kg

21,00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Thịt ghẹ đóng hộp, nhãn hiệu "NIXE", 24 lon/ thùng, 170 g/ lon

thùng

35,40

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh - Size: 170-230

kg

2,45

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nghêu lụa thịt vàng luộc đông lạnh, SIZE:700/1000

kg

3,15

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Khô cá chỉ vàng loại 36g

kg

9,35

Cảng Vict

FOB

Khô cá cơm loại 18g

kg

6,50

Cảng Vict

FOB

Tôm sú PDTO tươi (net 70%) đ.lạnh; Cỡ: 26/30

kg

13,45

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá cơm khô xé đôi, loại cá cơm: 2cm - 4cm, hàng mới 100%

kg

4,30

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Chả cá chuồn đông lạnh

kg

2,30

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh SIZE 120/170

kg

2,23

Cảng Vict

FOB

Cá ngừ đóng hộp (MSC HDASO 551570F); 200G/hộp; 24hộp/thùng

thùng

29,75

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Tôm sú PD tươi đông lạnh; Cỡ: 26/30

kg

14,60

Cảng Vict

FOB

Cá ngừ đóng hộp ngâm dầu (180gr/Hộp, 24 Hộp/thùng)

thùng

18,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá tra cuộn đông lạnh , Size : 40/Up, Hàng đóng gói 10 kg/thùng

kg

2,33

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Tôm thẻ PTO luộc đông lạnh. SIZE : 26/30

kg

14,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Tôm thẻ PTO luộc đông lạnh. SIZE : 31/40

kg

12,40

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá ngừ đóng hộp (HDACB 07530S); 1.88KG/hộp; 6hộp/thùng

thùng

41,65

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá ngừ ướp đá ( Thunnus albacares)

kg

9,49

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá Tra filet đông lạnh , Hàng đóng gói 20Lb/thùng , Size : 3/7

kg

3,31

Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet