Lượng hàng trong kho

Tây Ban Nha: Tại Mercabarna, trong tuần từ 5-11/5, nguồn cung các loại tôm tăng, trong đó tôm đông lạnh Tunisy tăng mạnh nhất, chỉ trừ tôm Nam Mỹ không tăng.

Tại chợ bán buôn Mercamadrid, trong tuần 12-18/5, nguồn cung tôm nước lạnh tươi và nguồn cung các loại tôm khác đều giảm. Trong đó, tôm tươi cỡ trung và cỡ nhỏ giảm mạnh nhất.

Italia: Trong tuần 12-18/5, khối lượng tôm Tây Ban Nha tăng. Trong khi lượng tôm nước lạnh và tôm sú giảm. Cảng Aci Trezza và Corigliano Calabro là các cảng có khối lượng tôm giao tại cảng lớn nhất.
Giá cả
Tây Ban Nha: Giá tôm đông lạnh gồm tôm sú, tôm chân trắng và tôm chì không đổi.
Giá tôm đã có thuế tại Tây Ban Nha (DDP) tính đến ngày 19/5
Sản phẩm
Cỡ (con/kg)
Giá (EUR/kg)
Tôm chì nguyên con (Pleoticus muelleri)
L1 - 10/20
8,30
L2 - 21/30
7,80
L3 - 31/40
7,60
L4 - 41/50
7,40
L5 - 51/60
7,10
Tômchân trắng nguyên con (Penaeus vannamei) 
31/35
10,10
36/40
9,90
41/50
9,20
51/60
8,10
61/70
7,20
71/80
6,70
81/90
6,50
91/100
6,30
101/120
5,00
Tômsú nguyên con (Penaeus Monodon)
13/15
8,70
16/20
7,65
21/30
6,85
31/40
6,15
41/50
6,00

Tại Mercabarna, trong tuần 5-11/5, tôm tươi giảm khoảng 2,4 euro và giá tôm chân trắng đông lạnh giảm khoảng 0,16 euro. Các loài còn lại tăng giá nhẹ, trừ tôm Nam Mỹ giá không đổi

Tại Mercamadrid, giá các loại tôm vẫn ổn định.
Italia: 
Giá tôm trung bình tại các cảng Italia trong tuần từ 5-11/5 và 12-18/5, EUR/kg
Sản phẩm
Tuần từ 12-19 /11
Tuần từ 5-11/5
Tăng giảm (%)
Giá thấp nhất
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Giá cao nhất
Tôm
7,69
10,37
6,99
10,58
10
-2
Tôm nước lạnh (Parapenaeus longirostris)
6,97
10,01
5,35
9,14
30
10
Tôm càng  biển(Aristaeomorpha foliacea)
10,60
20,65
9,15
17,44
16
18
Tôm sú (Penaeus kerathurus)
22,35
24,84
22,12
26,06
1
-5

Nguồn: Vietfish