Xoài
36000 đ/kg
Chuối tươi
15000 đ/kg
Nhãn tươi
70000 đ/kg
Dưa hấu dài
18000 đ/kg
Dưa hấu tròn
13000 đ/kg
Thanh long
50000 đ/kg