Mặt hàng
Giá bán buôn (đ/chục)
Giá bán lẻ
(đ/chục)
- Trứng gà ta
 
32.000 - 34.000
- Trứng gà công nghiệp
17.000
19.000 - 20.000
- Trứng vịt
18.000 - 19.000
20.000 - 24.000

Nguồn: Sở NN-PTNT An Giang