Mặt hàng

 Giá (đ/quả)

Trứng gà ta

3.000

Trứng gà công nghiệp

1.300

Trứng vịt to

3.200

Trứng vịt lộn

4.500

Trứng ngỗng

32.000

Nguồn : Vinanet/TTGC