Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá: VND
Bạc Liêu
Thép tròn phi 6
Kg
15.800 (+100)
 
Thép tròn phi 8
Kg
15.700 (+100)
Bình Dương
Xi măng PCB30 (Fico bình Dương)
Bao
67.000
 
Thép xây dựng phi 6-phi 8
Kg
16.350