Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cà Mau
Xi măng Hà Tiên PCB40
Bao
71.000
 
Sắt tròn phi 6-8 (Vicasa)
Kg
14.750
Long An
Xi măng Hà Tiên PCB 40 kg/bao
Bao
89.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
17.000
Đồng Nai
Xi măng Hà Tiên PC 30 (bao 50 kg)
Bao
82.000
 
Thép XD phi 6-8 LD Nhật
Kg
17.000
Trà Vinh
Xi măng PC 40 Holcim
Bao
87.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
86.000
 
Xi măng PC 40 Tây Đô
82.000
 
Xi măng trắng HP
160.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
15.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)