Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương     
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
67.000
 
Thép xây dựng 16-18
Kg
15.300
Bạc Liêu
Xi măng Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
81.000
 
Thép tròn phi 6
Kg
15.100
 
Thép tròn phi 8
15.050
(Nguồn: Vinanet, TTGC)