Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Lâm Đồng       
Xi măng Hà Tiên P.400
Bao
87.000
 
Sắt tròn phi 6 VN
Kg
18.200
 
Gỗ coffa (gỗ thông 3 lá-N4)
M3
5.500.000
Tiền Giang
Xi măng PCB30 Hà Tiên II
Bao
88.000
 
Thép XD phi 6
Kg
14.500
 
Thép XD phi 8
14.550
Cà Mau
Xi măng Hà Tiên PCB40 (bao/50 kg)
Bao
73.000
 
Sắt tròn phi 6-8 (vicasa)
Kg
14.900
Tây Ninh
Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh) (bao/50 kg)
Bao
73.000
 
Thép XD phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)