Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Thép xây dựng 16-18
Kg
15.000
 
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
67.000
Bạc Liêu
Xi măng Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
80.500
 
Thép tròn phi 6
Kg
14.800 (-200)
 
Thép tròn phi 8
Kg
14.750 (-200)
Cần Thơ
Xi măng Tây Đô
Bao
76.000
 
Thép phi 6 Tây Đô
Kg
15.700
 
Thép phi 8 Tây Đô
15.700
Trà Vinh
Xi măng PC40 Holcim
Bao
87.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
86.000
 
Xi măng PC 40 Tây Đô
82.000
 
Xi măng trắng HP
160.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
15.000
Nguồn: Vinanet, TTGC