Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
14.550
 
Thép xây dựng phi 6 Pomina
14.500
Hậu Giang
Xi măng PCB30, bao 50 kg
Bao
85.000
 
Thép Xây dựng phi 6-8
Kg
15.000
Cà Mau
Xi măng Hà Tiên PCB40
Bao
77.500
 
Sắt tròn phi 6-8 (Vicasa)
Kg
14.300
Cần Thơ
Xi măng Tây Đô
Bao
76.780
 
Thép phi 6 Tây Đô
Kg
14.080
 
Thép phi 8 Tây Đô
Kg
14.025
Bình Dương 
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
70.000
 
Thép xây dựng phi 16-18
Kg
15.000
Bạc Liêu
Xi măng Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
84.000
 
Thép tròn phi 6
Kg
13.600
 
Thép tròn phi 8
Kg
13.500

Nguồn: Vinanet, Thị trường giá cả