Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cà Mau
Xi măng Hà Tiên PCB40
Bao
71.000
 
Sắt tròn phi 6-8 (Vicasa)
Kg
14.675 (-75)
Tây Ninh
Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh)
Bao
74.000
 
Thép XD phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
Lâm Đồng
Sắt tròn phi 6 VN
Kg
18.200
 
Xi măng HÀ Tiên P.400
Bao
85.000 (-2.000)
 
Gỗ Coffa (gỗ thông 3 lá – N4)
M3
5.500.000
Tiền Giang
Xi măng PCB30 Hà Tiên II
Bao
87.000
 
Thép XD phi 6
Kg
14.600
 
Thép XD phi 8
17.550
Nguồn: Vinanet, TTGC