Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Hậu Giang
Xi măng PC30 bao 50 kg
Bao
72.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
17.500
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
15.000
 
Thép xây dựng phi 8 Pomina
15.000
 
Xi măng Hà Tiên
Bao
84.000
Hà Nội
Thép tròn 8mm VN
16.800
 
Thép tròn 6mm VN
17.000
 
Xi măng trắng HP
2.650
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.770
Đà Nẵng
Thép tròn 8mm VN
17.000
 
Thép tròn 6mm VN
17.200
 
Xi măng trắng HP
2.730
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.800
Tp.HCM
Thép tròn 8mm VN
17.400
 
Thép tròn 6mm VN
17.600
 
Xi măng trắng HP
3.000
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.900
Cần Thơ
Thép tròn 8mm VN
16.500
 
Thép tròn 6mm VN
16.700
 
Xi măng trắng HP
2.840
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.810
(Nguồn: Vinanet, TTGC)