Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Xi măng Hà Tiên PC 30 (50 kg)
Bao
82.000
 
Thép XD phi 6-8 LD Nhật
Kg
17.000
Trà Vinh
Xi măng PC490 Holcim
Bao
87.000
 
Xi măng PC 40 HÀ Tiên
86.000
 
Xi măng PC40 Tây Đô
Bao
82.000
 
Xi măng trắng HP
160.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
15.300
(Nguồn: Vinanet, TTGC)