Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
67.000
 
Thép Xây dựng phi 16-18
Kg
14.800
Bạc Liêu
Xi măn Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
81.000
 
Thép tròn phi 6
Kg
15.100
 
Thép tròn phi 6
15.050
Hà Nội
Thép tròn 8mm VN
16.200
 
Thép tròn 6mm VN
16.400
 
Xi măng trắng HP
2.640
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.720
Đà Nẵng
Thép tròn 8mm VN
16.500
 
Thép tròn 6mm VN
16.700
 
Xi măng trắng HP
2.720
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.760
Tp.HCM
Thép tròn 8mm VN
17.000
 
Thép tròn 6mm VN
17.200
 
Xi măng trắng HP
3.000
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.850
Cần Thơ
Thép tròn 8mm VN
15.500
 
Thép tròn 6mm VN
15.700
 
Xi măng trắng HP
2.820
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.760

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả