Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bạc Liêu  
Ci măng Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
81.000
 
Thép XD phi 6
Kg
15.100
 
Thép XD phi 6
Kg
15.050
Bình Dương
Thép xây dựng phi 6 -8
Kg
15.300
 
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
67.000
Hà Nội
Thép tròn 8mm VN
16.800
 
Thép tròn 6mm VN
17.000
 
Xi măng trắng HP
2.650
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.770
Đà Nẵng
Thép tròn 8mm VN
17.000
 
Thép tròn 6mm VN
17.200
 
Xi măng trắng HP
2.730
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.800
Tp.HCM
Thép tròn 8mm VN
17.300
 
Thép tròn 6mm VN
17.500
 
Xi măng trắng HP
3.000
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.890
Cần Thơ
Thép tròn 8mm VN
16.500
 
Thép tròn 6mm VN
16.700
 
Xi măng trắng HP
2.840
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.800
(Nguồn: Vinanet, TTGC)