Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
15.000
 
Thép xây dựng phi 8 Pomina
Kg
15.000
 
Xi măng Hà Tiên
Bao
84.000
Hậu Giang
Thép XD phi 6-8
Kg
17.500
 
Xi măng PCB30, bao 50 kg
Bao
72.000
Đồng Nai
Xi măng Hà Tiên PC 30 bao 50 kg
Bao
82.000
 
Thép XD phi 6-8 LD Nhật
Kg
17.000
 
Ống nhựa BÌnh Minh phi 34x2mm
M
14.000
Đồng Tháp
Xi măng Holcim PCB40
Bao
88.000
 
Thép  XD Phi 6-8
kg
15.200
Nguồn: Vinanet, TTGC