Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Lâm Đồng
Sắt tròn phi 6 VN
Kg
18.200
 
Xi măng Hà Tiên P.400
Bao
87.000
 
Gỗ cofa (gỗ thông 3 lá-N4)
M3
5.500.000
Tiền Giang
Xi măng PCB30 Hà Tiên II
Bao
88.000
 
Thép XD phi 6
Kg
14.500
 
Thép XD phi 8
Kg
14.550
Hà Nội
Thép tròn 8mm VN
16.700
 
Thép tròn 6mm VN
16.900
 
Xi măng trắng HP
2.650
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.770
Đà Nẵng
Thép tròn 8mm VN
16.900
 
Thép tròn 6mm VN
17.100
 
Xi măng trắng HP
2.730
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.800
Tp.HCM
Thép tròn 8mm VN
17.100
 
Thép tròn 6mm VN
17.300
 
Xi măng trắng HP
3.000
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.890
Cần Thơ
Thép tròn 8mm VN
16.400
 
Thép tròn 6mm VN
16.600
 
Xi măng trắng HP
2.840
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.800
(Nguồn: Vinanet, TTGC)