Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Xi măng PCB30 (fico Bình Dương)
Bao
67.000
 
Thép Xây dựng phi 16-18
Kg
15.000
Bạc Liêu
Ciment Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
80.500
 
Thép tròn phi 6
Kg
14.800
 
Thép tròn phi 8
Kg
14.780
Long An
Xi măng Hà Tiên PCB 40 bao
Bao
89.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
17.000
Trà Vinh
Xi măng PC 40 Holcim
Bao
87.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
Bao
86.000
 
Xi măng PC 40 Tây Đô
Bao
82.000
 
Xi măng trắng HP
Bao
160.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
15.000
Nguồn: Vinanet, TTGC