Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
15.000
 
Thép xây dựng phi 8 Pomina
Kg
15.000
 
Xi măng Hà Tiên
Bao
84.000
Hậu Giang
Xi măng PCB30 bao 50 kg
Bao
72.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
17.500
Long An
Xi măng Hà Tiên PCB 40 kg/bao
Bao
89.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
17.000 (+1.300)
Đồng Tháp
Xi măng Holcim PCB40
Bao
88.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
15.200
(Nguồn: Vinanet, TTGC)