Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Thép XD phi 6-8 LD Nhật
Kg
17.000
 
Xi măng Hà Tiên PC 30 (bao 50 kg)
Bao
82.000
 
Ống nhựa Bình Minh phi 90x3,8mm
Mét
70.000
 
Ống nhựa Bình Minh phi 34x2mm
14.000
Trà Vinh
Xi măng PC40 Holcim
Bao
87.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
Bao
86.000
 
Xi măng PC 40 Tây Đô
82.000
 
Xi măng trắng HP
160.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
15.000
Hà Nội
Thép tròn 8mm VN
16.200
 
Thép tròn 6mm VN
16.400
 
Xi măng trắng HP
2.640
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.710
Đà Nẵng
Thép tròn 8mm VN
16.600
 
Thép tròn 6mm VN
16.800
 
Xi măng trắng HP
2.720
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.760
Tp.HCM
Thép tròn 8mm VN
17.100
 
Thép tròn 6mm VN
17.300
 
Xi măng trắng HP
3.000
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.850
Cần Thơ
Thép tròn 8mm VN
15.500
 
Thép tròn 6mm VN
15.700
 
Xi măng trắng HP
2.810
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.760

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả