Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Xi măng Hà tiên PC30 (50 kg)
Bao
82.000
 
Thép XD phi 6-8 LD Nhật
Kg
17.000
Trà Vinh
Xi măng PC40 Holcim
Bao
87.000
 
Xi măng PC40 Hà Tiên
86.000
 
Xi măng PC40 Tây Đô
82.000
 
Xi măng trắng HP
160.000
 
Thép XD phi 6-8 LD
Kg
15.300
Hà Nội
Thép tròn 8mm VN
16.600
 
Thép tròn 6mm VN
16.800
 
Xi măng trắng HP
2.650
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.770
Đà Nẵng
Thép tròn 8mm VN
16.800
 
Thép tròn 6mm VN
17.000
 
Xi măng trắng HP
2.730
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.800
Tp.HCM
Thép tròn 8mm VN
17.000
 
Thép tròn 6mm VN
17.200
 
Xi măng trắng HP
3.000
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.890
Cần Thơ
Thép tròn 8mm VN
16.000
 
Thép tròn 6mm VN
16.500
 
Xi măng trắng HP
2.810
 
Xi măng PC 30VN
Kg
1.800
(Nguồn: Vinanet, TTGC)