Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
67.000
 
Thép xây dựng phi 16-18
Kg
15.000 (+200)
Bạc liêu
Cimen Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
80.500 (-500)
 
Thép tròn phi 6
Kg
15.000 (-100)
 
Thép tròn phi 8
14.950 (-100)

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả