Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá: VND
Bạc Liêu
Ciment Hà Tiên PCB40
Bao (50 kg)
79.000
 
Thép tròn phi 6
Kg
15.800
 
Thép tròn phi 8
Kg
15.750
Bình Dương
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao (50 kg)
67.000
 
Thép xây dựng phi 6-8
Kg
15.000

Nguồn: Vinanet