Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Xi măng Hà tiên PCB30 (Fico Bình Dương) (50 kg)
Bao
67.000
 
Thép XD phi 16-18
Kg
15.300
Bạc Liêu
Xi măng Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
81.000
 
Thép tròn phi 6
Kg
15.100
 
Thép tròn phi 8
15.050
(Nguồn: Vinanet, TTGC)