Mặt hàng
ĐVT
Giá
Thép xây dựng phi6
đ/kg
15.000
Thép xây dựng phi8
đ/kg
15.000
Xi măng Hà Tiên
đ/bao
86.000
Nguồn: Vinanet-giacathitruong