Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Xi măng Hà Tiên PCB40 (50kg/bao)
Bao
400.000
Thép tròn phi 6
Kg
14.800
Thép tròn phi 8
14.750

Nguồn: VinanetThị trường giá cả