Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Xi măng Hà Tiên PCB40
Bao
73.000
Sắt tròn phi 6-8 (Vicasa)
Kg
15.450

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả