Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
14.550
 
Thép xây dựng phi 8 Pomina
14.500
 
Xi măng Hà Tiên
Bao
81.000
Hậu Giang
Xi măng PCB30, bao 50 kg
Bao
85.000
 
Thép XD Phi 6-8
Kg
15.000
Tây Ninh
Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh) bao
Bao
80.000
 
Thép XD phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
Đồng tháp
Xi măng Holcim PCB40
Bao
89.000
 
Thép xây dựng phi 6-8
Kg
15.200
Đồng Nai
Xi măng Hà Tiên PC30 (50 kg/bao)
Bao
82.000
 
Thép XD phi 6-8 LD Nhật
Kg
17.000
Trà Vinh
Xi măng PC4 Holcim
Bao
89.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
Bao
88.000
 
Xi măng PC 40 Thăng Long
Bao
78.000
 
Xi măng PC 40 Phúc Sơn
Bao
85.000 (+5.000)
 
Xi măng trắng HP
Bao
210.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
14.800

Nguồn: VinanetThị trường giá cả