Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
70.000
 
Thép Xây dựng 16-18
Kg
15.000
Bạc Liêu
Thép tròn phi 6
Kg
14.600
 
Thép tròn phi 8
Kg
14.550
 
Ciment Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
82.500

Nguồn: VinanetThị trường giá cả