Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Long An
Xi măng Hà Tiên PCB40 bao
Bao
86.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
16.300
Trà Vinh
Xi măng PC 40 Holcim
Bao
92.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
86.000
 
Xi măng PC 40 Tây Đô
Bao
82.000
 
Xi măng  trắng HP
Bao
160.000
 
Thép XD phi 6-8 LD
Kg
15.200
Bình Dương
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương )
Bao
70.000 (+3.000)
 
Thép XD phi 16-18
Kg
15.200 (+100)
Bạc Liêu
Ciment Hà Tiên PCB40 (50 kg/bao)
Bao
80.500
 
Thép tròn phi 6
14.800
 
Thép tròn phi 8
14.750
Cà Mau

Xi măng Hà Tiên PCB40

73.000
 
Sắt tròn phi 6-8 (Vicasa)
Kg
15.450
Cần Thơ
Xi măng Tây Đô
Bao
77.000
 
Thép phi 6 Tây Đô
Kg
15.700
 
Thép phi 8 Tây Đô
Kg
15.700
Nguồn: Vinanet/TTGC