Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
14.550
 
Thép xây dựng phi 8 Pomina
14.500
 
Xi măng Hà Tiên
Bao
81.000
Hậu Giang
Xi măng PCB30, bao 50 kg
Bao
85.000
 
Thép XD Phi 6-8
Kg
15.000
Tây Ninh
Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh) bao
Bao
74.000
 
Thép XD phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
Đồng tháp
Xi măng Holcim PCB40
Bao
89.000
 
Thép xây dựng phi 6-8
Kg
15.200
Bình Dương
Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)
Bao
70.000
 
Thép XD 16-18
Kg
15.200
Bạc Liêu
Thép tròn phi 6
Kg
14.750 (-50)
 
Thép tròn phi 8
14.700 (-50)
Trà Vinh
Xi măng PCB40 Hà Tiên II
Bao
88.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
88.000
 
Xi măng PC 40 Thăng Long
79.000
 
Xi măng trắng HP
Bao
170.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
15.200

Nguồn: VinanetThị trường giá cả