Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Thép xây dựng phi 6 Pomina
Kg
14.550
 
Thép xây dựng phi 8 Pomina
14.500
 
Xi măng Hà Tiên
Bao
81.000
Hậu Giang
Xi măng PCB30, bao 50 kg
Bao
85.000
 
Thép XD Phi 6-8
Kg
15.000
Tây Ninh
Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh) bao
Bao
74.000
 
Thép XD phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
Lâm Đồng  
Sắt tròn phi 6 VN
Kg
14.000
 
Xi măng Hà Tiên P.400
Bao
96.800
Tiền Giang
Xi măng PCB 40 Hà Tiên II
Bao
89.000
 
Thép XD phi 6
Kg
14.500
 
Thép XP phi 8
Kg
14.500

Nguồn: VinanetThị trường giá cả