Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Tây Ninh
Xi măng PCB30(Fico Tây Ninh)
Bao
74.000
 
Thép XD phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
Đồng Tháp
Xi măng Holcim PCB40
Bao
89.000
 
Thép phi 6-8
Kg
15.200
Tiền Giang
Xi măng PCB40 Hà Tiên II
Bao
89.000
 
Thép XD phi 6
Kg
14.500
 
Thép XD phi 8
Kg
14.500
An Giang
Thép XD phi 6 pomina
Kg
14.550
 
Thép XD phi 6 Pomina
Kg
14.500
Hậu Giang
Xi măng PCB30, bao 50 kg
Bao
85.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
15.000

Nguồn: VinanetThị trường giá cả