Thị trường
Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cà Mau
Xi măng Hà Tiên PCB40
Bao
73.000
 
Sắt tròn phi 6-8 (Vicasa)
Kg
15.450
Cần Thơ
Xi măng Tây Đô
Bao
77.000
 
Thép phi 6 Tây Đô
Kg
15.700
 
Thép phi 8 Tây Đô
Kg
15.700
Long An
Xi măng Hà Tiên PCB 40
Bao
86.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
16.300
Trà Vinh
Xi măng PC 40 Holcim
Bao
92.000
 
Xi măng PC 40 Hà Tiên
Bao
86.000
 
Xi măng PC 40 Tây Đô
Bao
82.000
 
Xi măng trắng HP
Bao
160.000
 
Thép phi 6-8 LD
Kg
15.200
Lâm Đồng
Sắt tròn phi 6 VN
Kg
14.000
 
Xi măng Hà Tiên P.400
Bao
96.800
 
Gỗ coffa (gỗ thông 3 lá – N4)
M3
5.200.000
Tiền Giang
Xi măng PCB40 HÀ Tiên II
Bao
87.000
 
Thép XD phi 6
Kg
14.500
 
Thép XD phi 8
Kg
14.500 (-1.000)
Tây Ninh
Xi măng PCB30 (Fico Tây Ninh)
Bao
74.000
 
Thép XD phi 10 (Vinakyoei)
Kg
15.000
Đồng Tháp
Xi măng Holcim PCB40
Bao
87.000
 
Thép XD phi 6-8
Kg
15.200
Nguồn: Vinanet/TTGC