Đây là lần giảm thứ 13 liên tiếp và là lần giảm đầu tiên trong năm 2015. Cụ thể: Giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm tối thiểu: 307 đồng/lít xăng RON 92; 361 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; 286 đồng/lít dầu hỏa; 201 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có Công văn số 54 /BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83; Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (xăng từ mức 27% tăng lên mức 35%, dầu điêzen từ mức 23% tăng lên mức 30%, dầu hỏa từ mức 26% tăng lên mức 35%, dầu madút từ mức 24% tăng lên mức 35%), có hiệu lực từ ngày 7 tháng 1 năm 2015; căn cứ thực tế diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới trong chu kỳ tính giá 15 ngày, kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2015, bình quân giá Platt Singapore với xăng RON 92 là 64,349 USD/thùng, dầu điêzen 0,05S là 72,018 USD/thùng, dầu hỏa là 72,496 USD/thùng và dầu madút 180CST 3,5S là 318,735 USD/tấn… Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo:

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít,kg (từ 800 đồng/lít,kg xuống còn 500 đồng/lít,kg) đối với tất cả chủng loại xăng, dầu (các loại xăng động cơ, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madút).

Về giá bán xăng dầu: Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố: Xăng RON 92 là 17.574 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 16.638 đồng/lít; Dầu hỏa là 17.114 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 12.934 đồng/kg.

Như vậy, so sánh giá cơ sở công bố với giá cơ sở kỳ công bố liền kề trước đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm tối thiểu: 307 đồng/lít xăng RON 92; 361 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; 286 đồng/lít dầu hỏa; 201 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S. Thời gian áp dụng từ 16h30 hôm nay (6/1).

Cũng kể từ 16h30 hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu, mức giá mới như sau:Nguồn: Báo công thương