Ngày 9/9/2014, Bộ Tài chính tiếp tục thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giảm giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng giảm 30 đồng/lít; dầu điêzen giảm 160 đồng/lít, dầu hỏa giảm 150 đồng/lít, dầu madút giảm 100 đồng/kg. Đây là lần thứ 5 giá xăng giảm liên tiếp trong vòng hơn 1 tháng qua.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 10/8/2014 đến 8/9/2014 một số mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng RON 92: + 26 đồng/lít; . Dầu điêzen 0,05S: + 160 đồng/lít; Dầu hỏa: + 150 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S: +95 đồng/kg

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo điều hành mặt hàng xăng dầu như sau:

Về Quỹ bình ổn: Tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Về giá bán: các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC.

Giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở tính theo quy định (trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 23.714 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 21.770 đồng/lít; dầu hỏa: 21.920 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.225 đồng/kg).

Thời gian thực hiện giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu không muộn hơn 18 giờ 00 ngày 9/9/2014.

Kể từ 18 giờ ngày 9/9/2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông báo điều chỉnh giảm giá đồng loạt các mặt hàng dầu như sau:


Nguồn: Báo Công Thương điện tử