Mặt hàng
ĐVT
Giá
Xi măng Hà Tiên P.400
đ/kg
85.000
Xi măng PCB30 Hà Tiên II
đ/kg
87.000

Nguồn: Vinanet/thitrươnggiaca