Mặt hàng
ĐVT
Giá
Xi măng PC 40 Holcim
đ/bao
87.000
Xi măng PC40 Hà Tiên
đ/bao
86.000
Xi măng PC40 Tây Đô
đ/bao
82.000
Xi măng trắng HP
đ/bao
160.000
Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca