Loại xi măng
Thị trường
Giá
Xi măng PC40 Holcim
Trà Vinh
89.000 đ/bao
Xi măng PC40 Hà Tiên
Trà Vinh
88.000 đ/bao
Xi măng PC40 Thăng Long
Trà Vinh
78.000 đ/bao
Xi măng PC 40 Phúc Sơn
Trà Vinh
85.000 đ/bao
Xi măng trắng HP
Trà Vinh
210.000 đ/bao
Xi măng PCB40 Hà Tiên II
Tiền Giang
89.000 đ/bao

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca