XUẤT KHẨU CÀ PHÊ
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê Robusta loại 1; Hàng đóng bao
tấn
$2,003.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê Arabica ( cà phê nhân) loại 1 sàng 18, dạng thô chưa qua chế biến.
tấn
$2,400.00
Cảng Hải Phòng
FOB

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, sàng 18 - Wet Polished

tấn
$2,195.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Trung Nguyên Sáng tạo 1 -250g (dạng bột)
kg
$5.71
Cửa khẩu Bắc Đai (An Giang)
DAF
Cà Phê Robusta loại 2 S13
kg
$2.20
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)
DAF

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, sàng 18 - Wet Polished

tấn
$2,195.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2,246.00
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 2, sàng 13 (20 Big Bags/Cont)

tấn
$2,155.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 2, sàng 13 (20 Big Bags/Cont)

tấn
$2,150.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, sàng 18
tấn
$2,170.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất Caphein , chủng loại Robusta loại 1 (60kg/bao ) 03 Container

tấn
$2,270.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%

tấn
$2,104.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2 (60 KG / BAGS) đóng trong 6 conts (20feet)

tấn
$2,000.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, sàng 18 - Wet Polished
tấn
$2,195.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê Robusta Loại 2 ( hàng đóng bao đồng nhất 1000 kg/bigbag )

tấn
$2,153.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê robusta Việt Nam loại 1 (hàng đóng đồng nhất: 60 kg/bao)

tấn
$2,250.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta loại 1 ( hàng thổi )
tấn
$2,027.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cà phê chưa rang, chưa khử chất ca phê in. chủng loại Robusta loại 2. Số lượng 06 bulk (19200kg/bulk) đóng trong 06cont (20feet)

tấn
$2,017.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1, Số lượng 1920 bags (60 KG / BAGS) đóng trong 6 conts (20feet)

tấn
$2,035.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/24 gói/20 bịch/ thùng)
kg
$3.75
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân Robusta loại 2, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%

tấn
$2,014.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1 (tịnh 60 kg/bao)

tấn
$2,320.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Robusta Loại 2 4C ( hàng thổi đồng nhất )
tấn
$1,970.00
Cảng Đồng Nai
FOB

Cà phê ARABICA loại 1 sàng 18 cà phê nhân) xuất xứ Việt Nam, dạng thô chưa qua chế biến

tấn
$2,400.00
Cảng Hải Phòng
FOB

Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao

tấn
$2,143.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet