XUẤT KHẨU CHÈ
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Chè đen PF1 ( 63kg/bao )
kg
$2.20
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè xanh F Std. 2641
kg
$1.12
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen loại FD (Mới 100%, đóng đồng nhất 60kg/kiện)
tấn
$1,100.00
Cảng Hải Phòng
FOB

Chè đen khô P. hàng việt nam sản xuất, hàng được đóng trọng lượng tịnh 40kg/bao, trọng lượng cả bì 40.2kg/bao

tấn
$1,630.18
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
DAF

Chè xanh P, hàng việt nam sản xuất hàng được đóng trọng lượng tịnh 40kg/bao trọng lượng cả bì 40.2kg/bao

tấn
$1,382.24
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
DAF
Chè đen BP1
kg
$1.58
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen F
kg
$1.10
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè xanh Fannings được sản xuất tại Việt Nam.
kg
$0.88
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen Việt Nam loại PEKOE
kg
$2.05
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen OPA
kg
$1.58
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen PS (hàng đóng đồng nhất 40kg/kien)
kg
$1.17
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen Pekoe
kg
$2.51
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè xanh OPA
kg
$2.36
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen BPS
kg
$1.24
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen loại FD (Mới 100%, đóng đồng nhất 60kg/kiện)
tấn
$1,100.00
Cảng Hải Phòng
FOB
Chè đen F
kg
$1.31
Cảng Hải Phòng
FOB

Nguồn: Vinanet