Từ 20 giờ ngày 10/2, giá bán dầu diesel trong nước sẽ giảm tối thiểu 109 đồng/lít. Các mặt hàng xăng, dầu còn lại giữ nguyên mức giá bán như hiện hành.

Đó là nội dung chính trong văn bản điều hành được Liên bộ Tài chính - Công Thương gửi tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vào chiều tối ngày 10/2/2014.

Cụ thể tại văn bản này, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu madut; mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành. Đồng thời, khôi phục một phần lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng (từ 0 đồng/lít lên 100 đồng/lít).

Về Quỹ Bình ổn giá, ngừng sử dụng Quỹ đối với mặt hàng xăng: từ 100 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít. Giảm sử dụng Quỹ 180 đồng/lít đối với mặt hàng dầu hỏa: từ 220 đồng/lít xuống còn 40 đồng/lít.

Đối với mặt hàng dầu diesel, liên bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng này trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (109 đồng/lít).

Thời điểm áp dụng các quy định này từ 20 giờ ngày 10/2/2014.

Theo tính toán của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá bán lẻ xăng đang thấp hơn 227 đồng/lít so với giá cơ sở, giá bán dầu hỏa và dầu mazut thấp hơn giá cơ sở lần lượt 256 đồng/lít và 180 đồng/kg. Riêng giá dầu diesel cao hơn giá cơ sở 109 đồng/lít./.

Nguồn: Thời báo tài chính online