Hôm nay (26/3), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá như hiện hành; điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Căn cứ thực tế diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới kể từ ngày 11/3/2015 đến hết ngày 25/3/2015 và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/1/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5; Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường...

Trước những diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội Chính phủ đề ra năm 2015, hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục cho phép các thương nhân đầu mối chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 1.020 đồng/lít đối với mặt hàng xăng nhằm giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau: Xăng các loại: giảm 832 đồng/lít, từ mức 1.852 đồng/lít xuống còn 1.020 đồng/lít; dầu điêzen các loại: giảm 883 đồng/lít, từ mức 888 đồng/lít xuống còn 05 đồng/lít; dầu hỏa: ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, từ mức 837 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; dầu mazút các loại: ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, từ mức 927 đồng/kg xuống còn 0 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn như trên, dầu hỏa giảm 250 đồng/lít, dầu mazút các loại giảm hơn 100 đồng/kg.

Thời gian thực hiện từ 15h00 ngày 26/3.

Cũng kể từ 15h00 ngày 26/3, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá các mặt hàng dầu hỏa và mazút, mức giá mới như sau:

Nguồn: Báo Công Thương điện tử