Theo thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (VCA – Bộ Công thương), từ ngày 7/5/2014, thuế tự vệ đối với dầu thực vật nhập khẩu (dầu nành và dầu cọ tinh luyện) là 4%. Mức thuế này được áp dụng đến hết ngày 6/5/2014, sau đó sẽ tiếp tục giảm 1%.

Năm 2013, sau quá trình điều tra thị phần dầu ăn, Bộ Công thương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với các mặt hàng nhập khẩu nói trên. Quyết định này có hiệu lực kéo dài trong bốn năm. Dự kiến mức thuế sẽ giảm dần về 2% vào năm 2017.

Nguồn: CafeF